The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Višejezički demografski rečnik, srpskohrvatska verzija 1971

12

Iz Demopædia
Skoči na: navigacija, pretragaUvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

12

120

— Reč stan 1 označava svaku prostoriju ili skup prostorija koje sačinjavaju celinu, u kojoj boravi neko domaćinstvo (110-3). Ako stanovništvo ne živi u kućama nego pod šatorima, na palubama itd., onda se možemo služiti izrazima jedinica stanovanja 1 u širem smislu, ili stan iz nuižde 1 (nužni smeštaj 1). Veličina stana meri se bilo brojem soba 2, bilo stambenom površinom 3, ili površinom stana 3. Stepen naseljenosti stanova 4, ili stepen nastanjenosti 4, zavisi od broja lica koja žive u stanu i veličine stana. Kad se jednom utvrde norme za naseljenost stanova, mogućno je govoriti o prenaseljenim stanovima 5 i o nedovoljno naseljenim stanovima 6. Stan koji nije naseljen naziva se nenaseljen stan 7.

  • 1. U jednom stanu može stanovati i više samostalnih domaćinstava. Tada se govori o zajedničkom stanu. Stan može da obuhvati celu kuću ili samo njen deo. U poslednjem slučaju, takve kuće imaju više stanova, pa se nazivaju zgrade za stanovanje, ili stambene zgrade. Izraz etažni stan podrazumeva stan u izdvojenom privatnom vlasništvu u nekoj stambenoj zgradi koja je u društvenoj ili privatnoj svojini. Valja napomenuti da se u evropskoj klasifikaciji stambenih zgrada po broju spratova, prizemlje ne računa kao sprat, dok se npr. u SSSR ili u SAD prizemlje računa kao »prvi sprat«.
  • 2. Iako Ujedinjene nacije preporučuju da se kuhinja, ili kujna, smatra kao soba, praksa u tom pogledu nije svuda jednaka. U Jugoslaviji, na primer, kuhinja se ne računa kao soba.

121

— U stanu mogu stanovati: a) vlasnik 1, ili sopstvenik1; b) stanar 2, ili kirajdžija2; i c) podstanar 3. Lice koje stanuje u stanu na koji nema pravo zove se bespravni stanar 4.

  • 1. Vlasnik stana koji izdaje stan pod najam, ili pod kiriju, naziva se stanodavac, a lice koje uzima stan u najam iznajmljuje ga naziva se zakupac stana, ili stanar. Oba lica, svejedno da li su ili nisu vlasnici stana u kome stanuju jesu nosioci stanarskog prava. Stan se može iznajmiti prazan, polunamešten ili namešten.

* * *

Uvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93