The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Višejezički demografski rečnik, srpskohrvatska verzija 1971

23

Iz Demopædia
Skoči na: navigacija, pretragaUvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

23

230

Tačnost 1 demografsko-statističkih podataka zavisi u velikoj meri od potpunosti 2 ispitanih slučajeva (230-1) na kojima ti podaci počivaju. Pored neobuhvatanja 3, ili propusta 3 prilikom uzimanja podataka, mogu postojati i drugi izvori netačnosti, naročito višestruka računanja 4 iste jedinice, zatim greške u izjavi 5 i greške u svrstavanju 6. Da bi se otkrili ti nedostaci, mogu se vršiti ankete o kontroli 7, ili ankete o kvalitetu 7. Kao čest uzrok netačnosti izvesnih statističkih podataka javlja se i nedostatak odgovora na izvesna pitanja ili nedovoljnost datih obaveštenja. Uticaj ovih činilaca može se meriti udelom kategorije nepoznato 8 — koju sačinjavaju grupe: neprijavljeno 8, loše definisano 8, pogrešno naznačeno 8, itd. — u ukupnoj statističkoj masi.

  • 2. Predlaže se i naziv obuhvatnost (v. 202-4)
  • 4. U ovom smislu, često se govori o dupliranju podataka.


* * *

Uvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93