The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Višejezički demografski rečnik, srpskohrvatska verzija 1971

72

Iz Demopædia
Skoči na: navigacija, pretragaUvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

72

720

Demografske projekcije 1, ili projekcije stanovništva 1, jesu proračuni budućeg razvoja stanovništva zasnovani na pretpostavkama koje ne moraju biti obavezno verovatne. Demografske perspektive 2 su projekcije zasnovane na izboru manje-više verovatnih hipoteza, a posle analize demografskog razvitka i aktuelne demografske situacije proučavanog stanovništva. Demografske prognoze 2, ili demografska predviđanja 2, su takve perspektive koje su za-snovane na najverovatnijim pretpostavkama. Najčešće se koriste demografske prognoze na kraće rokove (kratkoročne) 3, pošto su ovakve prognoze nepouzdanije ukoliko je period ekstrapolacije duži.

  • 1. U literaturi na srpskohrvatskom jeziku ovi termini upotrebljavaju se, uglavnom, u istom značenju. Naziv demografske projekcije upotrebljava se za sve vrste proračuna budućeg razvoja stanovništva; demografske perspektive — kada se autori nisu mogli odlučiti za određene hipoteze, nego su projekciju izradili u nekoliko varijanti po različitim hipotezama (obično maksimalna, srednja i minimalna varijanta); a demografska prognoza — kada su se autori projekcije odlučili samo za jednu, tj. za najverovatniju varijantu.
    Ne bi se moglo određeno reći koju bi demografsku projekciju trebalo smatrati kao dugoročnu, srednjoročnu ili kratkoročnu. Naime, ovo je različito za razne vrste projekcija (da li je u pitanju projekcija ukupnog stanovništva po starosti i polu, projekcija strukture stanovništva po školskoj spremi, projekcija ukupne radne snage i njene struk-ture po delatnosti itd.)Za najvažnije demografske projekcije, tj. za projekciju ukupnog stanovništva po starosti i polu, kao kratkoročno bi se moglo smatrati svako predviđanje za šest godina, srednjoročno — od 7 do 14 godina, a svako predviđanje ukupnog stanovništva po starosti i polu za više od 15 godina moglo bi se smatrati kao dugoročno. Projekcije stanovništva definišu se kao kratkoročne, srednjoročne ili dugoročne u zavisnosti od razvoja demografije kao nauke, od mogućnosti da se sagledaju zakonomernosti u demografskim procesima, kao i od stupnja razvoja proučavanog stanovništva (na primer, pre ili posle prihvatanja kontrole rađanja u brakovima). Značajno je, takođe, da li se raspolaže statističkim podacima o stanovništvu za duže ili kraće razdoblje itd. Metodi koji se upotrebljavaju prilikom izrade demografskih projekcija takođe su značajna komponenta od koje zavisi stepen pouzdanosti projekcija stanovništva, tj. kakve će projekcije biti moguće (kratkoročne, srednjoročne ili dugoročne). Po pravilu, »matematički« metodi (korišćenje raznih funkcija za ekstrapolaciju), daju dobre rezultate samo za kratkoročna predviđanja stanovništva, dok analitički (uz hipotezu o budućem fertilitetu, smrtnosti, migracijama, aktivnosti itd.), ako su uz to ispunjeni i određeni uslovi, mogu pružati manje-više pouzdane rezultate za sve vrste projekcija.


* * *

Uvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93