The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Višejezički demografski rečnik, srpskohrvatska verzija 1971

93

Iz Demopædia
Skoči na: navigacija, pretragaUvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

93

930

Demografska politika (104-2) obuhvata sva načela koji-ma se vlasti rukovode kada preduzimaju mere koje se neposredno ili posredno tiču demografskih pitanja. Demografska politika jedne države označava se kao populacionistička 1, ako podstiče porast, odnosno suzbija depopulaciju 2 ili smanjenje stanovništva. Maltuzijanska 3 (v. 906-1*) je ona demografska politika koja vodi smanje-nju porasta stanovništva (701-1). Kao natalističke 4 odnosno antinatalističke 5, označavaju se mere demografske politike sračunate na povećanje odnosno smanjenje nataliteta (601-1).

  • 1. populacionistički, prid. — populacionizam, m. doktrina oprečna maltuzijanstvu (906-1), koja podstiče porast stanovništva.
  • 2. depopulacija, ž.: smanjenje broja stanovništva. Kada depopulaciju prouzrokuje opadanje nataliteta, onda često koristimo izraz denatalitet (prid. denatalitetan).
    Posle depopulacije može doći do ponovnog porasta stanovništva; to nazivamo repopulacija, tj. obnova stanovništva.
  • 4. natalist(a), m. — natalizam, m.: posebni oblik populacionizma, koji poklanja naročitu pažnju metodima koji podstiču natalitet.

931

— U mnogim zemljama roditeljima se daju dodaci 1 ili specijalne premije 2, kao mere kojima se stimuliše porast nataliteta (601-1), odnosno suzbija njegovo opadanje. Dodatak je stalni novčani iznos koji se periodično isplaćuje, sve dok postoje uslovi predviđeni za njegovo dodeljivanje. Premija je utvrđeni globalni iznos koji korisnik prima odjednom ili u više obroka. Dečji dodaci 3 su dodaci koji se isplaćuju roditeljima za decu koju oni izdržavaju (635-4). Postoje i poreske olakšice 4, tj. sniženje poreskih stopa u korist obveznika sa većim brojem članova porodice. Među ostalim vrstama novčanih olakšica, koje su poznate u zemljama sa pronatalističkim zakonodavstvom, najčešće su ove: premije za rađanje 5 — koje se dodeljuju prilikom rođenja deteta; dodaci pre rođenja deteta 6 — koji se dodeljuju ženama za vreme trudnoće — i zajmovi prilikom stupanja u brak 7 — koji se dodeljuju da bi se olakšalo zasnivanje novih porodica.

932

— Postoje i mnoge druge mere koje utiču na demografske procese, npr. mere u oblasti stambene politike ili zdravstva 1. Tako u oblasti zdravstva valja istaći: osnivanje savetovališta za trudnice 2, porodilišta 3, službe za zaštitu majke i deteta 4 i dr. U Jugoslaviji, npr., postoje takve službe koje treba da obezbede potrebnu zdravstvenu zaštitu i negu trudnica, porodilja, majki i dece.

* * *

Uvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93