The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Višejezički demografski rečnik, srpskohrvatska verzija 1971

Tražene datoteke

Skoči na: navigacija, pretraga

Sledeće datoteke se koriste, ali ne postoje. Datoteke iz drugih spremnika mogu biti navedene iako ne postoje. Takve datoteke će biti izbačene sa spiska. Pored toga, stranice koje sadrže nepostojeće datoteke se nalaze ovde.

Ispod je prikazano 50 rezultata, u rasponu od 1 do 50.

Pogledaj (prethodna 50 | slijedećih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Datoteka:344 10 1 sh I SPECIJALNE škole,.ogg‏‎ (10 linkova)
 2. Datoteka:344 1 1 sh I PREDŠKOLSKE ustanove.ogg‏‎ (10 linkova)
 3. Datoteka:344 2 1 sh I OSNOVNA škola.ogg‏‎ (10 linkova)
 4. Datoteka:344 3 1 sh I GIMNAZIJA.ogg‏‎ (10 linkova)
 5. Datoteka:344 4 1 sh I STRUČNE škole.ogg‏‎ (10 linkova)
 6. Datoteka:344 5 1 sh I VIŠE škole, 344-J.-5.ogg‏‎ (10 linkova)
 7. Datoteka:344 6 1 sh I FAKULTETI.ogg‏‎ (10 linkova)
 8. Datoteka:344 6 2 sh I VISOKE škole.ogg‏‎ (10 linkova)
 9. Datoteka:344 7 1 sh I ŠKOLA za obrazovanje nastavnika.ogg‏‎ (10 linkova)
 10. Datoteka:344 8 1 sh I USTANOVE za obrazovanje odraslih i za stručno usavršavanje.ogg‏‎ (10 linkova)
 11. Datoteka:344 9 1 sh I DOMOVI učenika.ogg‏‎ (10 linkova)
 12. Datoteka:155 3 1 sh I KARTOGRAF, m..ogg‏‎ (9 linkova)
 13. Datoteka:141 3 1 sh I POKAZATELJ disperzije.ogg‏‎ (9 linkova)
 14. Datoteka:131 5 1 sh I PROMENLJIVA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
 15. Datoteka:611 2 1 sh I DECA iz sadašnjeg braka.ogg‏‎ (9 linkova)
 16. Datoteka:114 7 1 sh I POROD., m..ogg‏‎ (9 linkova)
 17. Datoteka:602 8 3 sh I SMEŠTANJE, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
 18. Datoteka:905 3 1 sh I SREDSTVA za život.ogg‏‎ (9 linkova)
 19. Datoteka:223 2 1 sh I VERIFICIRKA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
 20. Datoteka:155 3 2 sh I STATISTIČKA karta.ogg‏‎ (9 linkova)
 21. Datoteka:141 4 1 sh I INTERVAL, m..ogg‏‎ (9 linkova)
 22. Datoteka:131 5 2 sh I VARIJABLA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
 23. Datoteka:611 3 1 sh I DECA rođena od iste majke.ogg‏‎ (9 linkova)
 24. Datoteka:114 7 2 sh I PLEME, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
 25. Datoteka:602 9 1 sh I ZID materice.ogg‏‎ (9 linkova)
 26. Datoteka:905 4 1 sh I DEMOGRAFSKA ravnoteža.ogg‏‎ (9 linkova)
 27. Datoteka:223 3 1 sh I SORTIRKA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
 28. Datoteka:155 3 3 sh I STATISTIČKA mapa.ogg‏‎ (9 linkova)
 29. Datoteka:141 4 2 sh I INTERVAL varijacije.ogg‏‎ (9 linkova)
 30. Datoteka:131 6 1 sh I KVALITATIVNO obeležje.ogg‏‎ (9 linkova)
 31. Datoteka:611 4 1 sh I RED, porođaja.ogg‏‎ (9 linkova)
 32. Datoteka:114 8 1 sh I TAZBINA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
 33. Datoteka:905 5 1 sh I FIZIOLOŠKI, minimum.ogg‏‎ (9 linkova)
 34. Datoteka:223 4 1 sh I TABELIRKA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
 35. Datoteka:155 4 1 sh I SHEMA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
 36. Datoteka:141 4 3 sh I RAZMAK, m..ogg‏‎ (9 linkova)
 37. Datoteka:131 6 2 sh I OBELEŽJE, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
 38. Datoteka:114 1 1 sh I POTOMAK, m..ogg‏‎ (9 linkova)
 39. Datoteka:611 5 1 sh I RED trudnoće.ogg‏‎ (9 linkova)
 40. Datoteka:114 9 1 sh I DOMOVINA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
 41. Datoteka:905 6 1 sh I REPRESIVNE prepreke.ogg‏‎ (9 linkova)
 42. Datoteka:223 5 1 sh I REPRODUKTOR, m..ogg‏‎ (9 linkova)
 43. Datoteka:223 6 1 sh I INTERPRETATOR, m..ogg‏‎ (9 linkova)
 44. Datoteka:911 1 1 sh I NASLEDNA osobina.ogg‏‎ (9 linkova)
 45. Datoteka:155 4 2 sh I GRAFICKE slike.ogg‏‎ (9 linkova)
 46. Datoteka:141 5 1 sh I MEDUKVARTILNI razmak.ogg‏‎ (9 linkova)
 47. Datoteka:131 7 1 sh I KOMBINOVANA tabela.ogg‏‎ (9 linkova)
 48. Datoteka:114 2 1 sh I PREDAK m..ogg‏‎ (9 linkova)
 49. Datoteka:611 6 1 sh I PARITET, m..ogg‏‎ (9 linkova)
 50. Datoteka:905 6 2 sh I MALTUZIJANSKE prepreke.ogg‏‎ (9 linkova)

Pogledaj (prethodna 50 | slijedećih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)